Нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу образец в украине

Нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу образец в украине

16a Melnyka Str., Lviv, 79044 Ukraine

phone/fax: 38 (032) 242-41-21, 242-41-22, 242-41-23

fax: 38 (032) 242-41-24

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків не перебуває у пункті пропуску через державний кордон,

- коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску,

- коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном,

- свідоцтва про смерть другого з батьків,

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків,

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім,

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним,

- рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків,

- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

У випадку перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку у супроводі обох батьків, які мають різні прізвища, у пункті пропуску через державний кордон потрібно пред'явити оригінал свідоцтва про народження.

ЗА МІСЦЕМ ВИМОГИ

ВСІМ, КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ

ОРГАНАМ МИТНОГО ТА

Батько: Прізвище Ім&rsquo,я По-батькові

(паспорт: серія та ,

виданий ххххххххххххх РВ УМВСУ

у ххххххххх обл. 00.00.0000 року),

м. ххххх, вул. . . ., б. хх, кв. хх

Мати: Прізвище Ім&rsquo,я По-батькові

(паспорт: серія та ,

виданий ххххххххххххх РВ УМВСУ

у ххххххххх обл. 00.00.0000 року),

м. ххххх, вул. . . ., б. хх, кв. хх

Ми, Прізвище Ім&rsquo,я По-батькові батька , Прізвище Ім&rsquo,я По-батькові матері , даємо свою згоду на тимчасові поїздки закордон в Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину та інші країни Європейського Союзу в період з хх.хх.хххх року по зазначити дату не раніше, ніж через 1 місяць після закінчення терміну туру нашому неповнолітньому сину (нашій неповнолітній доньці ) &ndash, Прізвище Ім&rsquo,я По-батькові , хх.хх.хххх року народження, у супроводі Прізвище Ім&rsquo,я По-батькові 1-го супроводжуючого , що зареєстрований ( а ) у місті хххххх, по вул. . . ., б. хх, кв. хх , Прізвище Ім&rsquo,я По-батькові 2-го супроводжуючого , що зареєстрований ( а ) у місті хххххх, по вул. . . ., б. хх, кв. хх , яким ( якому якій ) дозволяємо, в разі необхідності, вжити заходи для збереження життя і здоров&rsquo,я дитини, і які ( який яка ) також забезпечать ( забезпечить ) повернення нашого сина (нашої доньки ) в Україну по закінченню терміну перебування. Цією заявою також даємо свою згоду на відкриття нашому сину (нашій доньці ) візи.

Сповіщаємо, що підстав, які відповідно до ст.6 Закону України «,Про порядок виїзду і в&rsquo,їзду в Україну громадян України», обмежують право нашого сина (нашої доньки ) на виїзд за кордон, немає.

А також цією заявою повідомляємо, що всі фінансові витрати, пов&rsquo,язані з цією поїздкою, ми, Прізвище Ім&rsquo,я По-батькові батька та Прізвище Ім&rsquo,я По-батькові матері , беремо на себе.

«, ___ », _________________ 20хх року

ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫЕЗД РЕБЕНКА ЗА ГРАНИЦУ (доверенность на вывоз ребенка за границу)

В этом кратком обзоре я постараюсь ответить на самые распространенные вопросы, связанные с выездом детей.

1) когда требуется «,доверенность», на выезд ребенка?

—, если ребенок не достиг 16-летнего возраста и путешествует в сопровождении одного из родителей, то от второго родителя необходимо оформить нотариальное разрешение.

2) какие документы необходимо предъявить на таможенном контроле, путешествуя с ребенком?

—, свидетельство о рождении ребенка или (его нотариальная копия), нотариальное разрешение от второго родителя.

3) какие документы и данные нужно предоставить нотариусу для оформления разрешения на выезд ребенка?

—, к нотариусу для оформления разрешения приезжает тот из родителей, который не будет сопровождать ребенка и подает паспорт, индентификационный код и свидетельство о рождении ребенка. Также сообщается ФИО и дата рождения сопровождающего родителя(его присутствие не обязательно).

4) возможно ли оформить доверенность на выезд ребенка без отца/матери от их имени, так как они находятся за границей/ в больнице, то есть БЕЗ ИХ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ У НОТАРИУСА?

—, НЕТ! доверенность на выезд ребенка оформляется и подписывается лично. Если отец/мать находятся за границей —, они могут оформить такую доверенность у иностранного нотариуса (или в консульстве Украины), поставить апостиль и переслать в Украину, в Украине делается перевод такой доверенности бюро переводов или с нотариальным переводом. Приблизительный текст такой доверенности Вы всегда можете получить, обратившись к нотариусу в Украине и переслать второму родителю.

6) если родители в разводе, нужно ли оформлять доверенность на выезд от второго родителя?

—, нужно! Развод не лишает родительских прав. Заявление не требуется, только если второй родитель был лишен родительских прав в судебном порядке, если второй родитель иностранец, если есть решение суда о праве выезда ребенка без согласия второго родителя.

7) ЕСЛИ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ 16 или больше 16-ти лет, ТО ОФОРМЛЯТЬ «,доверенность», НА ВЫЕЗД НЕ НУЖНО. Согсласно ст. 313 Гражданского Кодекса Украины

Вы можете КРУГЛОСУТОЧНО проконсультироваться по данному вопросу, позвонив на гарячую линию таможенной службы (044) 527-63-63

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Частный нотариус Киевского городского нотариального округа Писанец Ольга Александровна

Ближайшие станции метро: Золотые ворота, Университет, Театральная

График работы: Пн - Пт с 10 до 18, Сб с 10-15, Вс - по договоренности

Выезд ребенка заграницу

Гражданский кодекс Украины предусматривает, что лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. Лицо, не достигшее шестнадцати лет, имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), опекунов и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими.

Основные нормы правовой режима пересечения границы Украины лицами не достигшими совершеннолетия содержатся в: ЗУ «Про порядок выезда с Украины и въезда в Украину граждан Украины» 3857-ХII от 21.01.1994 года (далее «Порядок»), и в «Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины» утвержденных КМУ от 27.01.1995 года под 57 с соответствующими дополнениями и изменениями (далее «Правила»).

Так, в соответствии с п.3. Правил, выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется с согласия обоих родителей (усыновителей) и в их сопровождении, или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста.

Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (если второй из родителей отсутствует в пункте пропуска) или других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию, осуществляется: по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в ней государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве.

Выезд ребенка за приделы границы Украины без нотариально заверенного согласия второго родителя возможен в следующих случаях:

1) если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и который (которая) отсутствует в пункте пропуска,

2) если в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым пересекает государственную границу гражданин, не достигший 16-летнего возраста, или проездном документе ребенка есть запись о выбытии на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о взятии на консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за границей,

3) при наличии оригиналов либо нотариально заверенных копий следующих документов: свидетельства о смерти второго из родителей, решения суда о лишении родительских прав второго из родителей, решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим, решение суда о признании второго из родителей недееспособным, решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, который не достиг 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей, справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери).

Проверяя при пересечении границы документы несовершеннолетнего, работник таможни не может проверить подлинность подписей его родителей. Именно поэтому подлинность подписей матери и/или отца, опекунов или усыновителей ребенка на заявлении (разрешении) на выезд за границу должны быть обязательно нотариально удостоверены.

В данном виде заявления (разрешения на выезд ребенка) обязательно должны указываться все основные данные тех лиц, которые причастны к выезду ребенка за границу: самого ребенка, матери, отца, сопровождающих лиц/лица. Определяются так же ответственность сопровождающих лиц за жизнь и здоровье ребенка, гарантии его возвращения в Украину в указанные в заявлении сроки.

Документы и данные необходимые для нотариально оформления разрешения:

1) оригиналы документов удостоверяющие личность родителей (либо одного из родителей, если ребенок едет за границу в сопровождении второго): внутренний паспорт гражданина Украины, национальный паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вид на жительство,

2) оригинал идентификационного кода (налогового кода) гражданина Украины либо нотариальная копия,

3) оригинал свидетельства о рождении ребенка,

4) данные о сопровождающих ребенка лицах/лице: ФИО, паспортные данные, место жительства,

5) данные о стране/странах следования ребенка,

6) данные о периоде прибывания ребенка за границей.

Следует помнить, что развод супругов НЕ дает право на вывоз ребенка за пределы Украины одним из родителей без нотариального разрешения второго из них! Если разрешения отца/матери на выезд ребенка за границу получить «мирным способом» не удается, необходимо подавать исковое заявление в суд. Процедура получения разрешения на вывоз ребенка регламентирована Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Так же необходимо отметить, что заявление на выезд ребенка за границу оформляется НЕ навсегда, а на определенный срок. Согласно закону такое заявление оформляется на каждую поездку, либо может быть оформлено на серию поездок в определенный в заявлении срок.

Выезд ребенка за границу.

Для того чтобы ребенок мог выехать за границу, понадобятся как минимум два документа:

 1. Детский загранпаспорт и
 2. Заверенное у нотариуса заявление (согласие родителей)

Заявление от родителей.

Заявление (синонимы –, разрешение, согласие, доверенность) на выезд ребенка за границу.

В заявлении родителями указываются:

 • данные родителей
 • данные ребенка (ФИО, дата рождения, прописка)
 • период на который ребенок выезжает
 • причина выезда
 • ФИО сопровождающих лиц
 • обязательства родителей и/или сопровождающих лиц

Процедура оформления заявления на выезд ребенка.

А) Нотариус, после согласования текста с родителями, печатает заявление на специальном нотариальном бланке.

Б) Родители ставят подписи под заявлением.

В) Нотариус заверяет подписи, ставит печать, регистрирует и выдает документ родителям.

Этот документ нужно предъявлять при пересечении границы ребенком.

* Обратите внимание! Несовершеннолетнего не выпустят за границу без нотариально заверенного заявления.

Заявление подписывают оба родителя, независимо от того проживают они вместе или разведены.

Если один из родителей географически находится в другом месте/стране, он может заверить свою подпись под заявлением у нотариуса в той местности где находится, или в консульстве той страны, где пребывает.

Образец заявления.

Пример бланка заявления от родителей на выезд ребенка за границу можно скачать здесь .

Рекомендуем следующий алгоритм.

Ознакомьтесь с типовым текстом заявления для того, чтобы понимать какие данные о вас и ребенке понадобятся.

Определитесь с нотариусом, который будет его заверять.

Свяжитесь с нотариусом (позвоните по телефону / напишите на e-mail) для того, чтобы:

–, сообщить обстоятельства выезда ребенка (куда едет, зачем едет, на какой период, с кем)

–, согласовать перечень необходимых документов

–, договориться о дате совершения нотариального действия

К вашему приезду нотариус подготовит проверенный текст заявления приемлемый для пограничной службы, который вам нужно будет только подписать.

Оформить заявление (разрешение, согласие, доверенность) на выезд ребенка за границу можно у следующих нотариусов: ул. Саксаганского (Шевченковский р-н) ул. Малоподвальная (Центр) Позняки (Дарницкий р-н) ул. Гетьмана (Соломенский р-н) Шота Руставели (Печерский р-н) Максимальный срок выезда ребенка за границу

Заявление на выезд ребенка за границу оформляется не “,навсегда”,, а на определенный срок. Согласно закону такое заявление оформляется на каждую поездку отдельно, тем не менее, грамотный нотариус подскажет оптимальную формулировку для того, чтобы заявление подходило для серии поездок ( подробнее ).

Если ребенок едет только с одним из родителей, наличие Заявления на выезд ребенка за границу от другого родителя является обязательным.

Если один из родителей не дает согласие (или его нахождение неизвестно). Консультация по тел.: (050) 252-83-80

Если кто-то из родителей не дает согласие на выезд ребенка или местонахождение его неизвестно –, необходимо обращаться к юристам/адвокатам специализирующимся в сфере “,Семейного права”,.

“,Первая Адвокатская”, –, компания предоставляющая консультации по решению данного вопроса.

Обращайтесь по телефону: (050) 252-83-80

Детский загранпаспорт (проездной документ).

До 1 апреля 2015 года, для выезда ребенка за границу существовала возможность реализовать это с помощью:

Б) детского проездного

В) вписания ребенка в загранпаспорт родителя

На сегодняшний день оформляется только детский загранпаспорт –, других вариантов больше нет!

Раньше для оформления детского загранпаспорта (проездного) требовалось отдельное нотариальное заявление.

Сегодня для оформления детского загранпаспорта больше НЕ требуется заверенное у нотариуса заявление.

Не путайте с согласием на выезд ребенка за границу (см. выше) –, оно необходимо!

Вписание, вклеивание в загранпаспорт родителя. (не действует с 01.04.2015!)

Вписание информации о ребенке в загранпаспорт родителя с вклеиванием, или без, фотографии ребенка –, это «бюджетный» вариант оформления заграничной поездки с родителями.

Этот вариант является рабочим только для случаев, если ребенку не исполнилось 14 лет.

Кроме того, не все страны признают такой вариант законным для пересечения границы несовершеннолетними.

 • Если ребенок едет без родителей, необходимо наличие детского проездного и согласие родителей на выезд
 • Если ребенок едет с одним из родителей наличие заявления с разрешением на выезд от другого родителя обязательно оформляется у нотариуса

1. Проконсультируйтесь в турфирме, а еще лучше, в посольстве.

Прежде чем отправляться в поездку за границу с ребенком, отправить ребенка самостоятельно или в сопровождении, задайте прямой вопрос турфирме о правилах пересечения границы несовершеннолетними той страны, куда вы ребенок едет.

Не поленитесь и произведите быстрый поиск по интернету, чтобы убедиться в компетентности ответа турфирмы и не сорвать поездку.

Так например в Израиле, который для украинцев является безвизовой страной, могут потребовать наличие визы в детском проездном или полноценного загранпаспорта оформленного на ребенка.

В Греции возраст, с которого необходим детский загранпаспорт не 14, а 9 лет, в Португалии 12, а Канада вообще не признает вписывание ребенка в загранпаспорт родителя и т.п.

Где можно оформить детский проездной или произвести вписание/вклеивание –, читайте здесь .

Разрешение на выезд ребенка за границу

Разрешение на выезд ребенка.

(тоже самое что и заявление на выезд, доверенность на выезд, согласие на выезд ребенка за границу, согласие родителей на выезд ребенка, разрешение на вывоз ребенка из Украины)

Это заявление которое оформляется, родителями или одним из них, у нотариуса на Оболони в таком случае:

 • Выезда ребенка с одним из родителей –, заявление оформляется у нотариуса тем из родителей который не едет с ребенком,
 • Выезд ребенка без родителей но с сопровождающим (бабушка, дедушка, тренер, учитель) –, заявление оформляется у нотариуса обоими родителями,
 • Самостоятельный выезд ребенка –, заявление оформляется у нотариуса обоими родителями,
 • Выезд ребенка вместе с родителями (исключительное требование некоторых стран Шенгенского соглашения) –, заявление оформляется у нотариуса обоими родителями.

Документы которые необходимо предоставить нотариусу для оформления заявления на выезд малолетнего или несовершеннолетнего ребенка за границу:

 • паспорта обоих родителей,
 • свидетельство о рождении ребенка (оригинал или копия).

Требования к содержанию данного заявления (доверенности, разрешения, согласия) у каждой странны могут быть отдельными, но в основном в нем должны прописываться ответственность одного из родителей или сопровождающего лица о здоровьи и жизни ребенка, о возвращении ребенка на територию Украины по окончанию срока пребывания за рубежом, о несении материальных затрат связаных с пребыванием ребенка за рубежом.

Нотариусы на Оболони: Задать вопрос нотариусу:

Понедельник Пятница - 08:00 -21:00

Нотариус в Субботу - 09:00 -19:00

Нотариус в Воскресение - 09:00 -19:00

Нотариус в Праздничные дни - 09:00 -19:00

Нотариусы Киева, работающие в выходные и праздничные дни

Разрешение на выезд ребенка за границу. Разные нотариусы - разные законы!

Дело в том, что зашли мы сначала к одному нотариусу и она отказала давать такую бумагу, сказав, что по ЗУ разрешение дается отдельно на каждую поездку с указанием сроков. Нам такой вариант не подошел, так как муж уезжал надолго, а точные даты наших с ребенком поездок, нам пока неизвесны. На что нотариус посоветовала: ПОИСКАТЬ ДРУГОГО НОТАРИУСА, кто согласится дать разрешение на год!

Другого нотариуса мы нашли сразу, в соседней конторе, которая без проблем заверила разрешение на выезд на год, и с перечислением всех желаемых для посещения стран.

И вот теперь терзают меня смутные сомнения, Выпустят ли меня с ребенком за территорию Украины с этим разрешением, если оно не совсем соответствует тому, что прописано в законе?

Кто-то пересекал границу с таким длительным разрешением? Проблем не было?

завтра как раз нужно продлевать

позвонила другому,сказала что сделает на 2 года

по новым правилам - разрешение выдается на каждую конкретную поездку. в вашем разрешении прописаны конретные временные рамки на каждую страну?

 • Благодарочка 1

А какая цена? Моя нотариус 550 за такую берёт. Киев, ещё год назад платила 250(((

Платили 250. Днепр.

 • не показывать мое имя (анонимный ответ)
 • следить за ответами на этот вопрос)
Популярные вопросы!
 • Сегодня
 • Вчера
 • 7 дней
 • 30 дней
 • Сейчас читают! Благотворительность!

  KidStaff легко покупать, удобно продавать!

  Дать совет, поделиться, рассказать

  Использование данного веб-сайта, означает принятие его Условий пользования.

Понравилась статья? Поделить с друзьями: